Umowa użytkownika

Niniejsza Umowa z Użytkownikiem (dalej – Umowa) reguluje relacje między właścicielem strony internetowej zapekaj.com (dalej – Zapekaj lub administracja) z jednej strony a użytkownikiem strony internetowej z drugiej strony.
Strona internetowa Zapekaj nie jest środkiem masowego przekazu.

Korzystając z witryny, użytkownik wyraża zgodę na warunki niniejszej umowy.
Jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej umowy, nie korzystaj z Zapekay!

Przedmiot umowy

Administracja daje użytkownikowi prawo do publikowania następujących informacji na stronie:

 • Informacje tekstowe.
 • Materiały audio.
 • Materiały fotograficzne.
 • Linki do materiałów opublikowanych na innych stronach.

Prawa i obowiązki stronMateriały audio

Użytkownik ma prawo:

 • Wyszukiwać informacje na stronie.
 • Otrzymywać informacje na stronie.
 • Komentować treści opublikowane na stronie.
 • Kopiować informacje na inne strony z linkiem do źródła.
 • Wykorzystywać informacje zawarte na stronie do osobistych, niekomercyjnych celów.

Administracja ma prawo:

 • Według własnego uznania i konieczności tworzyć, modyfikować lub anulować Regulamin.
 • Ograniczać dostęp do informacji na stronie.
 • Tworzyć, modyfikować, usuwać informacje.
 • Usuwania kont.
 • Odmówić rejestracji bez wyjaśnienia.

Użytkownik zobowiązuje się:

 • Nie naruszać funkcjonalności strony.
 • Nie używać skryptów (programów) do automatycznego zbierania informacji i/lub interakcji z witryną i jej usługami.

Administracja jest zobowiązana do:

 • Utrzymywać funkcjonalność strony, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie jest to możliwe z przyczyn niezależnych od administracji.

Odpowiedzialność stron

 • Administracja nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez strony trzecie.
 • W przypadku wystąpienia siły wyższej (działania wojenne, stan wyjątkowy, klęski żywiołowe itp.) Administracja nie gwarantuje bezpieczeństwa informacji publikowanych przez użytkownika, a także nieprzerwanego działania źródła informacji.

Warunki umowy

Niniejsza umowa obowiązuje za każdym razem, gdy użytkownik korzysta z tej witryny.
Umowa traci moc w przypadku opublikowania jej nowej wersji.
Administracja zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszej Umowy według własnego uznania.
Administracja nie powiadamia użytkowników o zmianach w Umowie.

Share to friends
Pieczenie - przepisy na zapiekanki w domu