Polityka prywatności

Polityka Prywatności opisuje zasady, na jakich przetwarzamy informacje o Tobie, w tym dane osobowe i ciastka, tj. ciastka.

 1. Informacje ogólne

 1. Niniejsze zasady mają zastosowanie do Witryny działającej pod adresem URL: https://zapekaj.com/.
 2. Operatorem serwisu i administratorem danych osobowych jest: redaktor naczelny i kierownik projektu.
 3. Kontaktowy adres e-mail operatora: zapekaj@zapekaj.com
 4. Operator jest Administratorem danych osobowych Użytkownika w zakresie danych dobrowolnie podanych w Serwisie.
 5. Witryna wykorzystuje dane osobowe do następujących celów:
 • Komunikat prasowy.
 • Uruchomienie systemu komentarzy.
 • Organizowanie forum internetowego.
 • Zarządzanie systemem reklam.
 • Prezentowanie profilu użytkownika innym użytkownikom.
 • Wyświetlanie reklam niestandardowych.
 • Prezentacja propozycji lub informacji.
 1. Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 2. Poprzez dane dobrowolnie wprowadzone do formularzy, które są wprowadzane do systemów Operatora.

Wypełniając jakiekolwiek formularze na stronie “Zapekaj”, odwiedzający witrynę mogą podać następujące informacje: nazwisko, imię, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres IP, adres firmy i dane kontaktowe (takie jak sekcje “Praca” i “Usługi”), geolokalizację i pliki cookie, a także wszelkie inne informacje, które mogą być danymi osobowymi lub wypełnione ręcznie na stronie w polach;

Podając swoje dane osobowe, odwiedzający Witrynę wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora w celu wypełnienia zobowiązań Administracji i / lub jej partnerów w odniesieniu do odwiedzającego Witrynę, dostarczania informacji o usługach, dostarczania informacji referencyjnych, a także promocji towarów, dzieł i usług, a także zgody na otrzymywanie informacji i wiadomości reklamowych o usługach.

Poprzez przechowywanie plików cookies na urządzeniach końcowych (tzw. “ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Punkty logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione na poziomie transmisji (certyfikat SSL). Gwarantuje to, że dane osobowe i dane logowania wprowadzone na stronie internetowej są szyfrowane na komputerze użytkownika i mogą być odczytane tylko na serwerze docelowym.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są szyfrowane w taki sposób, że można je odczytać tylko za pomocą klucza Operatora. Dzięki temu dane są chronione na wypadek kradzieży bazy danych z serwera.
 3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 4. W celu ochrony danych Operator regularnie tworzy kopie zapasowe.

Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularną aktualizację komponentów programistycznych.

3. Prawa użytkownika i dalsze informacje na temat korzystania z danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do wywiązania się z obowiązków nałożonych na Administratora. Dotyczy to takich grup odbiorców:
 • banki.
 • operatorzy płatności.
 • dla agencji rządowych.
 • w sprawie operatorów systemu komentarzy.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora nie dłużej niż jest to niezbędne do wykonania odpowiednich czynności określonych w poszczególnych przepisach (np. w związku z prowadzeniem księgowości). W odniesieniu do danych marketingowych, dane nie będą przetwarzane przez okres dłuższy niż 3 lata.
 2. Użytkownik ma prawo zażądać od Administratora:
 • dostęp do danych osobowych użytkownika.
 • naprawiając je.
 • do usunięcia.
 • do obsługi ograniczeń.
 • i transmisji danych.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o którym mowa w ust. 3.3 lit. c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do działania Strony.
 4. Użytkownik może podlegać działaniom obejmującym zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, w celu świadczenia przez Administratora usług objętych umową oraz w celu marketingu bezpośredniego.
 5. Dane osobowe są przekazywane z państw trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że przesyłamy je poza Unię Europejską.

4. Informacje o formularzach

 1. Witryna gromadzi informacje dobrowolnie podane przez użytkownika, w tym dane osobowe, jeśli zostały podane.
 2. Witryna może przechowywać informacje o parametrach połączenia (czas, adres IP).
 3. Strona internetowa może w niektórych przypadkach przechowywać informacje, które ułatwiają powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika, który wypełnił formularz. W takim przypadku adres e-mail użytkownika jest wyświetlany w adresie URL strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usługi itp. Ilekroć kontekst i opis formularza wyraźnie wskazują, do czego jest on używany.

5. Dzienniki administratora

 1. Informacje o zachowaniu użytkownika na stronie internetowej mogą podlegać autoryzacji. Dane te są wykorzystywane do administrowania witryną.

6. Ważne metody marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie internetowej za pośrednictwem Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje operatorowi tej usługi danych osobowych, a jedynie anonimowe informacje. Usługa opiera się na wykorzystaniu plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator korzysta z piksela Facebooka. Technologia ta sprawia, że Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że zarejestrowana na niego osoba korzysta z Serwisu. W tym przypadku bazuje na danych, których jest administratorem, Operator nie przekazuje Facebookowi żadnych dodatkowych danych osobowych. Serwis działa w oparciu o wykorzystanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika.

7. Informacje o plikach cookie

 1. Strona korzysta z plików cookie.
 2. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: – utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; – realizacji celów określonych w sekcji “Ważne techniki marketingowe” powyżej;
 5. W ramach strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: “sesyjne” (session cookies) oraz “stałe” (persistent cookies). Cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). “Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Więcej informacji na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia w korzystaniu z plików cookie mogą wpłynąć na niektóre funkcje dostępne w Witrynie.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, takie jak Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

8. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania ustawień użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 2. Aby zarządzać ustawieniami plików cookie, wybierz używaną przeglądarkę internetową z poniższej listy i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

Share to friends
Pieczenie - przepisy na zapiekanki w domu